Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, κράτησης εισιτηρίων για τα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ
Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ Απαντήσεις σε ερωτήματα

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων για το έτος 2017
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στην Κ.Υ, καλούνται οι ενδιαφερόμ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού για το έτος 2017
Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στεγάζονται σε 7-όροφο κτίριο, επί της οδού Πειραιώς 211 στον Ταύρο, στο οποίο λειτουργούν διακόσιες πενήντ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται ...

Περισσότερα