Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση συντήρησης αντλιών θερμότητας για το έτος 2017

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α  για τις ανάγκες λειτουργίας του, διαθέτει δύο (2) αντλίες θερμότητας  YORK, τύπου AWHC-100.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την μηνιαία προληπτική συντήρηση των πιο πάνω αντλιών θερμότητας και την επισκευή των βλαβών που τυχόν εμφανιστούν σε αυτές, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τρίτη 18/04/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση