Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 3.600 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και 10 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Μ. Τρίτη 11/04/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση