Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων για το έτος 2017

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στην Κ.Υ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Τρίτη 18  Απριλίου 2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση