Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια fan coil units και τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης τους.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει στην προμήθεια fan coil units, την τοποθέτηση τους, την αποξήλωση των παλαιών και όλες τις απαραίτητες εργασίες πριν και μετά την εγκατάσταση τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τετάρτη 19/04/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση