Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού για το έτος 2017

Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στεγάζονται σε 7-όροφο κτίριο, επί της οδού Πειραιώς 211 στον Ταύρο, στο οποίο λειτουργούν διακόσιες πενήντα (250) τοπικές μονάδες κλιματισμού (fun coils νερού), τριακόσια (300) στόμια του συστήματος προκλιματισμού, τριάντα τέσσερις (34) μονάδες split units και δύο (2) κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αμφιθεάτρων.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των πιο πάνω τοπικών μονάδων κλιματισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 18/04/2017 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση