Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δίσκων και αδειών χρήσης για το σύστημα Storage IBM Storwize V3700
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί: επέκταση καμπίνας storage, σκληρούς δίσκους για επέκτ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Καλούνται οι ενδιαφε...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση των αδειών λογισμικού αντιϊκής προστασίας
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο της καλής  λειτουργίας και προστασίας των υπολογιστών (υπαλλήλων και εργαστηρίων) καθώς και των serversδιαθέτ...

Περισσότερα