Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά λαμπτήρων βιντεοπροβολέων.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί λάμπες βιντεοπροβολέων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ...

Περισσότερα

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
   ΕΚΔΔΑ προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνο...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στην Κ.Υ, καλούνται οι ενδιαφερόμ...

Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο  των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί τρία (3) φωτοτυπικά μηχανήματα, καλούνται οι ενδιαφερ...

Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί αναλώσιμα υλικά πληροφορικής, καλούνται οι ενδιαφερόμε...

Περισσότερα