Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια δίσκων και αδειών χρήσης για το σύστημα Storage IBM Storwize V3700

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί: επέκταση καμπίνας storage, σκληρούς δίσκους για επέκταση χωρητικότητας, σκληρούς δίσκους τύπου SSD για χρήση ως cacheγια αύξηση ταχύτητας, και άδειες χρήσης EasyTier (για χρήση δίσκων ως caching) & TurboPerformance (για αύξηση των IOPs) για το Storage IBM Storwize V3700 που διαθέτει ο φορέας προκειμένου να φιλοξενήσει τις εικόνες από νέους εικονικούς servers οι οποίοι θα αντικαταστήσουν πεπαλαιωμένους Serversπου είναι πλέον εκτός εγγύησης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση