Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 3.600 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Μ.Τετάρτη 16 Απριλίου 2014   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση