Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση των αδειών λογισμικού αντιϊκής προστασίας

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο της καλής  λειτουργίας και προστασίας των υπολογιστών (υπαλλήλων και εργαστηρίων) καθώς και των serversδιαθέτει λογισμικό  αντιϊκής προστασίας τύπου ESETNOD32 (AntivirusLicenceHomeEdition).

 Προκειμένου να προχωρήσει στην ανανέωση των αδειών λογισμικού αντιϊκής προστασίας για δύο (2) έτη,  παρακαλούμε να μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο, την οικονομική σας προσφορά έως και την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση