Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά cd και dvd

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα EPSON PP-100N και χρειάζεται να προμηθευτεί media kit (περιλαμβάνει toner και cd), cd και dvd, λευκά με αδιάβροχη επιφάνεια για την εκτύπωση λογοτύπων. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014   στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος).

Πρόσκληση