Διακηρύξεις Προμηθειών

Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

 

Το ΕΚΔΔΑ στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, προτίθεται να αναθέσει  την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου υλικού για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Παρασκευή 20/12/2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος).

Πρόσκληση

Διευκρινίσεις