Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτίμηση Εκπαιδευτικής Δράσης

Όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός ευλόγου χρόνου, έκθεση αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής παρέμβασης στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετούν. Η αποτίμηση, σε πρώτη φάση, διεξάγεται με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο οδηγό εφαρμογής (pdf), ενώ, σε δεύτερη φάση, αντίστοιχη έκθεση πρόκειται να συντάσσουν και οι προϊστάμενοί τους.

Έκθεση αποτίμησης έτους 2016 (σε μορφή pdf, Μέρος 1ο, Μέρος 2ο, Μέρος 3ο, Μέρος 4ο, Μέρος 5ο)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2015 (σε μορφή pdf)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2012 (σε μορφή pdf)

Έκθεση αποτίμησης έτους 2011 (σε μορφή pdf)

 

Σχετικά Άρθρα