Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές συμπράξεις και συνέργειες

 

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και συνάμα αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του ΕΚΔΔΑ. Επιστέγασμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η σύναψη μνημονίων ή πρωτοκόλλων συνεργασίας, τα οποία συμβαδίζουν με την εφαρμοζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, συνδέονται με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωσιακές αλλαγές κάθε υπηρεσίας ή φορέα και ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των υπαλλήλων. Περιλαμβάνουν έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και αξιολόγηση και αποτίμηση της επιμορφωτικής παρέμβασης τόσο στη βελτίωση της λειτουργίας των φορέων, όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Περιλαμβάνουν, επίσης, συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας ως προς τον προσδιορισμό της αποστολής του φορέα, την αναδιοργάνωση δομών και την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, αλλά και μεταφοράς τεχνογνωσίας από φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών με την οργάνωση καινοτόμων εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα άσκησης δημόσιας πολιτικής με απώτερο στόχο την επεξεργασία σχεδίων δράσης.

 

Τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με τα Υπουργεία Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι ειδικού σκοπού και αφορούν, αντιστοίχως, στην προετοιμασία των κρατικών λειτουργών που θα εμπλακούν στην Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υποστήριξη του μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου και στην εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών και έργων του ΥΠΕΚΑ στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Ειδικού σκοπού είναι και το μνημόνιο που υπεγράφη με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τη βελτίωση των δημοσίων εσόδων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και δασμοδιαφυγής, καθώς οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την απόκτηση από στελέχη της εκπαίδευσης πιστοποιητικού διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας και με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για την ενδυνάμωση σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης των πολιτικών ισότητας των φύλων. Επιμορφωτικές συμπράξεις έχουν συναφθεί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ επίκεινται με την Περιφέρεια Αττικής, τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος.    

 

Σχετικά Άρθρα