Νέα – Ανακοινώσεις

Διεθνής παρουσία ΕΚΔΔΑ

 

ΔΟΥΒΛΙΝΟ

(23-24 Μαΐου 2013). Με την ευκαιρία της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΡΑ) διοργάνωσε την εξαμηνιαία συνάντηση των Διευθυντών των Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ (DISPA) με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 23 χώρες – μέλη της Ε.Ε. Το ΕΚΔΔΑ, ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, έδωσε το παρών δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλου Δ. Πέζαρου, και της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, κα Νάγιας Βρεττάκου. Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης ήταν η ευρωπαϊκή κρίση και οι επιπτώσεις της στον ρόλο και τις υπηρεσίες των Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης, ενώ η παρέμβαση – εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του ΕΚΔΔΑ, κας Άννας Αναγνωστοπούλου, επικεντρώθηκε στο τρίπτυχο: νέες επενδύσεις στην επιμόρφωση, συνεκτική επιμόρφωση για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και επιμόρφωση και κινητικότητα.

 

ΜΑΣΣΑΛΙΑ (13-15 Μαΐου 2013). Το ΕΚΔΔΑ, δια της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, δρος Φανής Κομσέλη, συμμετείχε στην 13η συνδιάσκεψη των Διευθυντών των Σχολών και των Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης των Αραβικών Χωρών που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημόσιου Μάνατζμεντ και Εδαφικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου AIX EN PROVENCE (IMPGT), ο Αραβικός Οργανισμός Διοικητικής Ανάπτυξης (ARADO) και η Ευρωπαϊκή Ομάδα για την Δημόσια Διοίκηση (EGPA), της οποίας το ΕΚΔΔΑ είναι μέλος. Αντικείμενο της συνδιάσκεψης ήταν οι «καλές πρακτικές» στην αξιολόγηση της επιμόρφωσης και της αποτίμησης της επιμόρφωσης στην απόδοση της εργασίας. Η δρ. Φ. Κομσέλη, αφού ανέδειξε το ρόλο και τη συμβολή του ΕΚΔΔΑ στη διοικητική μεταρρύθμιση, παρουσίασε τα εργαλεία αξιολόγησης και αποτίμησης της επιμορφωτικής παρέμβασης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (21-22 Μαΐου 2013). Το παρών στο 8ο ευρωπαϊκό ραντεβού του Στρασβούργου που οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Πόλος Δημόσιας Διοίκησης, έδωσε το ΕΚΔΔΑ δια της Συμβούλου επιστημονικού έργου του ΙΝΕΠ, δρος Χρύσας Κασίμη. Η ισότητα στη δημόσια διοίκηση των ευρωπαϊκών χωρών, η πολιτική συνοχής 2014 – 2020 και οι προκλήσεις για την εκπαίδευση/επιμόρφωση σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η δημόσια διοίκηση και η αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη της κρίσης, ήταν, μεταξύ άλλων, στην ημερήσια διάταξη. Τα ευρωπαϊκά ραντεβού του Στρασβούργου αποτελούν ένα forum προβληματισμού και ανταλλαγής ιδεών και σκέψεων με αντικείμενο τις στρατηγικές και καινοτόμες πτυχές της διακυβέρνησης και των δημόσιων πολιτικών με τη συμμετοχή φορέων και εμπειρογνωμόνων επί θεμάτων επιμόρφωσης/εκπαίδευσης.

Σχετικά Άρθρα