Νέα – Ανακοινώσεις

Υποστήριξη Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

 

Το ΕΚΔΔΑ αναλαμβάνει τη συνολική επιμόρφωση και προετοιμασία των κρατικών λειτουργών που θα εμπλακούν στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το α΄ εξάμηνο του 2014, καθώς και το συντονισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλικής Δημοκρατίας (ΕΝΑ).

Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) δια του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Δημήτρη Κούρκουλα, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του ΕΚΔΔΑ για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επιμορφωτικής παρέμβασης που θα συμβάλει στην επιτυχή διεκπεραίωση της 5ης Ελληνικής Προεδρίας. Στην κατεύθυνση αυτή ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ, κ. Αριστείδης Καλογερόπουλος – Στράτης, και η Γενική Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, κα Άννα Αναγνωστοπούλου, υπέγραψαν σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

Την πλήρη υποστήριξή του στην πρόταση του ΕΚΔΔΑ παρείχε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνης Μανιτάκης, υπογραμμίζοντας την τεχνογνωσία που διαθέτει και τη συσσωρευμένη εμπειρία που έχει αποκτήσει, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή υποστήριξη που παρείχε πρόσφατα στην Κυπριακή Προεδρία.

Μετά τη θετική έγγραφη ανταπόκριση του Υπουργείου Εξωτερικών, το ΕΚΔΔΑ ξεκίνησε τις διαδικασίες διαμόρφωσης ενός συνεκτικού ολοκληρωμένου προγράμματος που καταρχήν θα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά ομάδα – στόχο. Η πρώτη, αφορά σε προγράμματα που απευθύνονται σε Πρόεδρους και αναπληρωτές Προέδρους Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου και η δεύτερη σε προγράμματα που απευθύνονται σε Ομάδες Στήριξης της Προεδρίας.

Επιπλέον, θα προβλεφθεί η δυνατότητα ένταξης και υλοποίησης υπουργικών εργαστηρίων στη βάση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων που θα κληθεί να καλύψει κάθε Υπουργείο. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών δράσεων ανά κατηγορία προγραμμάτων, καθώς επίσης το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο τόπος διεξαγωγής κάθε δράσης θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

Σχετικά Άρθρα