Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτίμηση επιπτώσεων επιμόρφωσης

Τέσσερις στους δέκα υπαλλήλους που συμμετείχαν στην έρευνα αποτίμησης της επιμόρφωσης δηλώνουν ότι έχουν εφαρμόσει κάποια αλλαγή στην υπηρεσία τους με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν παρακολουθώντας επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ το 2012, ενώ έξι στους δέκα θεωρούν ότι υπάρχει θετική προοπτική υιοθέτησης αλλαγών στους επόμενους έξι ή δώδεκα μήνες. Ως εμπόδια εφαρμογής αλλαγών καταγράφονται η υφιστάμενη οργανωτική δομή της υπηρεσίας, η έλλειψη κουλτούρας αλλαγών, η επιφυλακτικότητα των συναδέλφων τους, η ανεπάρκεια υποδομών και εξοπλισμού, η γραφειοκρατία και η μη αποτελεσματική κατανομή και αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού.

Στην έρευνα συμμετείχαν 6.848 υπάλληλοι (24,42%) από το σύνολο των 28.045 που παρακολούθησαν τον περασμένο χρόνο 1.471 προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.

 

Διαβάστε εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας

Σχετικά Άρθρα