Νέα – Ανακοινώσεις

Αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ

 

Στο ποσό των 30.450.836,39 εκατομμυρίων ευρώ ανήλθαν οι δηλώσεις δαπανών για εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές δράσεις που υλοποίησε το ΕΚΔΔΑ την τετραετία 2009 – 2012, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013».

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και προεισαγωγικής εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πιστοποίησης, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από βέλτιστες πρακτικές διεθνούς επιπέδου.

Από το 2011 έως και σήμερα το σύνολο των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων του ΕΚΔΔΑ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε 52.989.162,00 εκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων το 2015.

Σχετικά Άρθρα