Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετική με δημοσιεύματα της 25.2.2013

 

Με αφορμή πληροφορίες που φιλοξενούνται στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με «προτάσεις αλλαγών στη διαθεσιμότητα για το δημόσιο», οι οποίες φέρονται ως προτάσεις από ειδική ομάδα του ΕΚΔΔΑ, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

  1. Το ΕΚΔΔΑ έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της εκπαίδευσης / επιμόρφωσης. Στην κατεύθυνση αυτή έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης των υπαλλήλων στο πλαίσιο της εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμισης.
  2. Η ομάδα εργασίας, ως συλλογική οντότητα, δεν έχει υποβάλει κανενός είδους πόρισμα τόσο στην πολιτική ηγεσία του ΕΚΔΔΑ, όσο και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που να αφορά σε «ανατροπές και αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου κινητικότητας» και, μάλιστα, με αναφορές σε κλάδους και αριθμό υπαλλήλων.
  3. Το ΕΚΔΔΑ σχεδιάζει και πρόκειται να καταθέσει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης υπαλλήλων, οι οποίοι είτε είναι σε διαθεσιμότητα και πρόκειται να επανενταχθούν στη διοίκηση, είτε πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας.

Ταύρος, 25 Φεβρουαρίου 2013

Σχετικά Άρθρα