Νέα – Ανακοινώσεις

Διεύρυνση συνεργασιών ΕΚΔΔΑ

 

Με πρωτοβουλία του ΕΚΔΔΑ διευρύνονται οι συνεργασίες με φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για κοινές επιμορφωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες με το Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Επιμορφωτική συνεργασία συμφωνήθηκε και με τη Βουλή των Ελλήνων.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΚΕΔΕ ορίζει ότι οι δύο φορείς πρόκειται, μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, να υλοποιήσουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών των δημοτικών οργάνων, καθώς και για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

Το μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης στόχο έχει τη συγκρότηση ενός πρότυπου πλαισίου Δια Βίου Μάθησης για τα στελέχη του Δήμου και αναβάθμισης της λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, σε συναντήσεις της ηγεσίας του ΕΚΔΔΑ με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αποτυπώθηκε η βούληση για κοινές πρωτοβουλίες σε θέματα επιμόρφωσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για καινοτόμες δράσεις σε τομείς αιχμής που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον και την οικονομία.

Σχετικά Άρθρα