Νέα – Ανακοινώσεις

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ – Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

 

Το ΕΚΔΔΑ και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους και ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να υποστηρίξουν, με επιμορφωτικές δράσεις και πρωτοβουλίες, τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στις δημόσιες υπηρεσίες της Κύπρου. Στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται άμεσα να υπογράψουν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το πλαίσιο του οποίου συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχαν, στις 13/01/2015, στη Λευκωσία ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο Διευθυντής Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Κυπριανός Κυπριανού και ο Επικεφαλής της ΚΑΔΔ, κ. Μάριος Μιχαηλίδης. Προτεραιότητα πρόκειται να δοθεί σε επιμορφωτικές συνέργειες και μεταφορά τεχνογνωσίας που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τον διϋπουργικό συντονισμό δημοσίων πολιτικών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη μείωση των διοικητικών βαρών, τη δημόσια διαβούλευση, την αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την υποχρεωτική εκπαίδευση όσων αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος πρόκειται να δοθεί σε δράσεις καταπολέμησης φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς με τη συνεργασία του Γενικού Ελεγκτή Δημοκρατίας, καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών της Εκπαίδευσης με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Στη φωτό οι κ.κ. Μάριος Μιχαηλίδης και Ιωάννης Χρυσουλάκης

Σχετικά Άρθρα