Νέα – Ανακοινώσεις

Επίσκεψη Eργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Κύπρου

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης των στελεχών της Εκπαίδευσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΕΚΚΔΑ στην Ελλάδα υπήρξε κατά την επίσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, κας Αίγλης Παντελάκη, της Διευθύντριας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κας Αθηνάς Μιχαηλίδου και του Διευθυντή της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), κ. Μάριου Μιχαηλίδη, ο κ. Ιω. Χρυσουλάκης ενημέρωσε τα διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου τόσο για την αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΚΑΔΔ, όσο και για την επιμορφωτική δράση απόκτησης Πιστοποιητικού Διοικητικής και Καθοδηγητικής Επάρκειας όσων πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων.

Στη φωτό στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σχετικά Άρθρα