Νέα – Ανακοινώσεις

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – Δήμου Αθηναίων

 

Μνημόνιο συνεργασίας

με αντικείμενο τη συγκρότηση ενός πρότυπου πλαισίου Δια Βίου Μάθησης των στελεχών του Δήμου Αθηναίων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, και η Γενική Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), κα Άννα Αναγνωστοπούλου.

 

Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το ΕΚΔΔΑ στην εκπαίδευση/επιμόρφωση των υπαλλήλων, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της συνολικής λειτουργίας του δήμου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Οι επιμορφωτικές δράσεις που θα αναλάβει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ θα επικεντρωθούν στους τομείς:

  • Δημόσιου Management, με έμφαση στη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, στην ενίσχυση των γνώσεων για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.
  • Οικονομικών, με έμφαση στη διαχείριση των εσόδων και τον οικονομικό έλεγχο στους ΟTΑ, στις διαδικασίες προμηθειών, στη χρηματοδότηση και αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
  • Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στο Περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, τις αστικές αναπλάσεις, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα Χωρικών Πολιτικών και Δημοσίων Έργων.
  • Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στην καλλιέργεια της ευρύτερης αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων, καθώς και την προώθηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής οργάνωσης και αυτοματοποίησης γραφείου.
  • Κοινωνικής Πολιτικής, με έμφαση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, ισότητας και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • Οργάνωσης Καινοτόμων Εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα του δήμου (π.χ αδειοδοτήσεις, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.) με στόχο την επεξεργασία σχεδίου δράσης για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με συνέργεια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αιρετών.

Σχετικά Άρθρα