Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί υλικά επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές του διαθέτει. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση