Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση