Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδες για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

 

Σειρά επιμορφωτικών ημερίδων υποστήριξης του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών διοργανώνουν το ΕΚΔΔΑ και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔιΜΗΔ). Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα Υπουργεία: Εσωτερικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και τις Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ και συμμετέχουν τουλάχιστον 200 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων. Η πιλοτική εφαρμογή της δράσης ξεκίνησε από το ίδιο το ΕΚΔΔΑ, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, για την υποστήριξη της κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του προσωπικού του. Το πρόγραμμα της πρώτης φάσης των επιμορφωτικών ημερίδων έχει ως ακολούθως: 

Υπουργείο/Γενική Γραμματεία                                            Ημερομηνία
 

Εσωτερικών

19/06/2013

 

Γενικές Γραμματείες: Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

21/06/2013

26/06/2013

 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

28/06/2013

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα