Νέα – Ανακοινώσεις

Απολογισμός έργου ΕΚΔΔΑ

Τις δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες αναπτύχτηκαν κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2012 – Ιουνίου 2013, δημοσιοποιεί το ΕΚΔΔΑ. Στο συνοπτικό απολογισμό του έργου των εκπαιδευτικών – επιστημονικών και διοικητικών μονάδων, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν:

 • η πρωτοβουλία διαλόγου για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης,
 • τα μνημόνια συνεργασίας με φορείς της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης,
 • η υποστήριξη των προτεραιοτήτων της εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμισης,
 • η προετοιμασία των κρατικών λειτουργών ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ,
 • η υποστήριξη των διαβουλεύσεων νομοσχεδίων και κανονιστικών πράξεων,
 • η εκπαίδευση 80 επιτυχόντων στην ΕΣΔΔΑ και ο ανασχεδιασμός των σπουδών,
 • οι δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας με τη συνέργεια ευρωπαϊκών φορέων,
 • η υλοποίηση 1.400 πιστοποιημένων προγραμμάτων ανά την επικράτεια,
 • η επιμόρφωση συνολικά 30.000 υπαλλήλων της διοίκησης και αυτοδιοίκησης,
 • η εκπαίδευση 1.500 εφοριακών, τελωνειακών και ελεγκτών,
 • η επιμόρφωση 1.560 δημοσίων υπαλλήλων στην ψηφιακή υπογραφή.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό.

 

 

Σχετικά Άρθρα