Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτική συνέργεια με την γαλλική ΕΝΑ

 

2014 Ena Clusters 2

Επιμορφωτική δράση με τίτλο: «Επενδύοντας στις Περιφέρειες: Ο ρόλος των πόλων ανταγωνιστικότητας (Clusters)» διοργάνωσε, στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) και με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών Γενικών Γραμματειών, Περιφερειών και Δήμων. Η δράση σκοπό είχε τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από τη λειτουργία των «Πόλων Ανταγωνιστικότητας», όπως αυτοί αναπτύχθηκαν επιτυχώς στη Γαλλία. Ειδικότερα, τα θέματα που παρουσιάστηκαν από γάλλους εμπειρογνώμονες είναι: Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση μίας κοινής στρατηγικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο των πόλων ανταγωνιστικότητας. Οι πόλοι ανταγωνιστικότητας υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασης της έρευνας και τεχνολογίας με την περιφερειακή ανάπτυξη και τους συνδέσμους επιχειρήσεων. Τα είδη των πόλων ανταγωνιστικότητας: πόλοι με έμφαση στην τεχνολογία (διάδραση μεταξύ ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη ενός τεχνολογικού τομέα), πόλοι με έμφαση στην βιομηχανική ανάπτυξη (συγκέντρωση των επιχειρήσεων με δράσεις έρευνας και τεχνολογίας που βρίσκονται κοντά στην άμεση αγορά). Η εμπειρία από την λειτουργία του “CapDigital” – Παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής ενός πόλου. Oι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία από τη λειτουργία των πόλων ανταγωνιστικότητας.

Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η  Δρ Μαρία Ραμματά, Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας του ΕΚΔΔΑ, η οποία διακρίνεται στη φωτογραφία αριστερά, ενώ δίπλα της είναι η κα Christine Balian, διευθύντρια Πόλου Ανταγωνιστικότητας Παρισιού.

Σχετικά Άρθρα