Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικά Προγράμματα Κινητικότητας

Ο πρώτος κύκλος ταχύρρυθμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 22 Δεκεμβρίου 2013. Περιλαμβάνει συνολικά 80 επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία θα υλοποιηθούν στην Αθήνα (60) και στη Θεσσαλονίκη (20). Η επιμορφωτική δράση αφορά στην τρέχουσα περίοδο της αναζήτησης νέων οργανικών θέσεων των υπαλλήλων, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και κατανέμεται στους ακόλουθους τίτλους:

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα εκ των τριών ανωτέρω επιμορφωτικών προγραμμάτων, η δε παρακολούθηση, όπως ορίζει εγκύκλιος του ΥΔιΜΗΔ, είναι προαιρετικήκαι ουδεμία έννομη συνέπεια έχει για την τοποθέτησή τους στους φορείς υποδοχής.

Για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ (εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι δεν απαιτείται) και κατόπιν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας έναν από τους πιο πάνω επιμορφωτικούς τίτλους προγραμμάτων. Στην συνέχεια, το ΙΝΕΠ θα τους ενημερώσει για το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα (τόπος, ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής), το οποίο θα κληθούν να παρακολουθήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης για τους υπαλλήλους που εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας (Ν. 4172/2013 άρθρα 90 και 91) ανατέθηκε στο ΕΚΔΔΑ με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΔιΜΗΔ μετά την επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε στο ΕΚΔΔΑ στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου 2013. Σε επόμενη φάση θα υλοποιηθούν στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες θα σχεδιαστούν από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τους φορείς υποδοχής και θα υλοποιηθούν μετά την τοποθέτηση των στελεχών σε νέες οργανικές θέσεις.

Σχετικά Άρθρα