Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση Στελεχών Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

 

Επιμορφωτική δράση για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) υλοποιεί το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων της Σκωτίας. Η δράση περιλαμβάνει την οργάνωση στην Αθήνα τριών εξειδικευμένων προγραμμάτων (29/10, 18/11 και 16/12 του 2014), καθώς και πρακτική εφαρμογή/άσκηση στις εγκαταστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής της Σκωτίας εντός του 2015.

Την έναρξη της επιμορφωτικής δράσης κήρυξε ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι «η αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του ΕΚΔΔΑ. Μέσα από διμερείς συνεργασίες και διακρατικές συμφωνίες το ΕΚΔΔΑ αντλεί και αξιοποιεί έρευνες, μελέτες, διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συγκεκριμένη παρέμβαση μετά τη θεσμική ενδυνάμωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με ρυθμιστικές αρμοδιότητες, την εσωτερική της αναδιάρθρωση και την αύξηση του αριθμού των στελεχών της».

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την επιστημονική ευθύνη της επιμορφωτικής δράσης είχε η κα Γεωργία Γιάννου, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος στην Αθήνα, στις 29/10/2014.

Σχετικά Άρθρα