Διακηρύξεις Προμηθειών

Προμήθεια λαμπών-βιντεοπροβολέων

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί λάμπες βιντεοπροβολέων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση