Διακηρύξεις Προμηθειών

Προμήθεια γραφικής ύλης

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση