Νέα – Ανακοινώσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – ΥΠΕΚΑ

 

Μνημόνιο Συνεργασίας

μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) υπέγραψαν οι Γενικοί Γραμματείς των δύο φορέων, Άννα Αναγνωστοπούλου και Μάρω Ευαγγελίδου.

 

Το μνημόνιο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των στελεχών του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα.

Αποσκοπεί, επίσης, στη διακίνηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει το ΥΠΕΚΑ τόσο προς τις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, όσο και της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων.

Οι δράσεις, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα:

  • εφαρμογής οριζόντιων πολιτικών και έργων του ΥΠΕΚΑ στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης,
  • επιμόρφωσης στελεχών του ΥΠΕΚΑ στο δημόσιο management, με έμφαση στη διοίκηση μέσω στόχων,
  • συμβουλευτικής υποστήριξης του ΕΚΔΔΑ για την επεξεργασία των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Υπουργείου και
  • οργάνωσης καινοτόμων εργαστηρίων διαβούλευσης σε κρίσιμα θέματα, όπως διαχείριση απορριμμάτων κ.α. με στόχο την επεξεργασία σχεδίου δράσης για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού και αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με συνέργεια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αιρετών.
Σχετικά Άρθρα