Νέα – Ανακοινώσεις

Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

H «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» βρέθηκε στο επίκεντρο καινοτόμου εργαστηρίου που διοργανώθηκε στο ΕΚΔΔΑ στις 22 Μαϊου 2013. Την έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου κήρυξε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανούσος Βολουδάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Γενικής Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, κα Άννα Αναγνωστοπούλου. Στην εκδήλωση υπήρξε συμμετοχή και παρεμβάσεις με τηλεδιάσκεψη από τις Περιφέρειες όλης της χώρας, ενώ συμμετείχαν εμπειρογνώμονες χωρών μελών της Ε.Ε. και ο Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού Δρ. Δημήτριος Πτωχός, σε συνεργασία με την Task Force.

Μετά τις εισηγήσεις, πραγματοποιήθηκαν επί μέρους συνεδριάσεις τεσσάρων ομάδων στελεχών, σε τέσσερα εργαστήρια με την εξής θεματολογία:

  • Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναλύθηκε το παρόν θεσμικό πλαίσιο και συζητήθηκαν προτάσεις μείωσης των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου, καθώς και η θεσμική εξειδίκευση επιμέρους επιχειρησιακών και τεχνικών ζητημάτων.
  • Την προώθηση της ψηφιακής υπογραφής και την μετατροπή διαδικασιών σε ψηφιακές: παρουσιάσθηκε η χρησιμότητα και ο τρόπος επέκτασης της χρήσης της ψηφιακής υπογραφής σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου και επαγγελματικές ομάδες, καθώς και πρακτικές εφαρμογές μείωσης του διοικητικού κόστους και του διοικητικού βάρους. Συζητήθηκαν επίσης θέματα για την ψηφιοποίηση διαδικασιών καθώς και τη κεντρική πύλη του Δημοσίου “ΕΡΜΗΣ”
  • O πολίτης στο επίκεντρο: Διασύνδεση Μητρώων – η αρχή “Once only” (άπαξ και μόνο υποβολή στοιχείων προς το δημόσιο), η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.
  • Ζητήματα συνεργασίας και συντονισμού έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: συζητήθηκαν θέματα διοίκησης έργου, καλές πρακτικές, τρόποι συντονισμού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ των φορέων του δημοσίου (υπουργεία, ΟΤΑ, κτλ.) και του ιδιωτικού τομέα.

Όλες οι παρουσιάσεις και τα σχόλια καταγράφηκαν και θα συνταχθεί έκθεση με τα συμπεράσματα του εργαστηρίου η οποία θα υποβληθεί στην Συντονιστική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σχετικά Άρθρα