Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές δράσεις υποστήριξης της Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ

 

Ξεκίνησε η πρώτη φάση των επιμορφωτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ για την προετοιμασία και υποστήριξη των κρατικών λειτουργών που θα εμπλακούν στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το α΄ εξάμηνο του 2014. Σε πρώτη φάση και κατά την χρονική περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2013 διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, έξι επιμορφωτικά προγράμματα με τη συμμετοχή 250 στελεχών υπουργείων και φορέων που πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Προέδρων και Αναπληρωτών, καθώς και τέσσερα για τη δεύτερη ομάδα στόχο του προγράμματος, δηλαδή τα στελέχη στήριξης της Προεδρίας. Την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα σε ζητήματα τεχνικών διαπραγμάτευσης για τους Προέδρους των λειτουργούντων ομάδων του Συμβουλίου και τους Εθνικούς Εκπροσώπους, καθώς και για τις ομάδες στήριξης. Ο προγραμματισμός της α΄ φάσης έχει ως ακολούθως:

 

1ο   Πρόγραμμα 29–31 Μαϊου 2013
2ο   Πρόγραμμα 30–31 Μαϊου & 1 Ιουνίου 2013
3ο   Πρόγραμμα 11-13 Ιουνίου 2013
4ο   Πρόγραμμα 12-14 Ιουνίου 2013
5ο   Πρόγραμμα 09-11 Ιουλίου 2013
6ο   Πρόγραμμα 10-12 Ιουλίου 2013
7ο   Πρόγραμμα 16-18 Ιουλίου 2013
8ο   Πρόγραμμα 17-19 Ιουλίου 2013

Οι μέθοδοι εκπαίδευσης που έχουν υιοθετηθεί περιλαμβάνουν: διαδραστική επικοινωνία, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις προσομοίωσης, πρακτική διαπραγμάτευσης, ενώ θα γίνει και ανάλυση σχέσεων μεταξύ Προεδρίας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εκπαιδευτές προέρχονται από τη Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ και από το Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΔΔΑ ανέλαβε την επιμόρφωση όσων στελεχών εμπλακούν στην άσκηση της Ελληνικής Προεδρίας υπογράφοντας, στις αρχές Μαρτίου του 2013, σχετικό πρωτόκολλο με το Υπουργείο Εξωτερικών. Είχε προηγηθεί η επιτυχής υποστήριξη της προετοιμασίας της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης στην άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2012.

 

Σχετικά Άρθρα