Νέα – Ανακοινώσεις

Καινοτόμο Εργαστήριο:”Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση”

 

Καινοτόμο Εργαστήριο με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» διοργανώνεται την Τετάρτη 22 Μαϊου 2013 και ώρες 09:00 – 16:30 στο ΕΚΔΔΑ, με τη συμμετοχή στελεχών πληροφορικής του δημοσίου και εμπειρογνωμόνων / αξιωματούχων χωρών μελών της Ε.Ε. σε συνεργασία με την Task Force.

Στις εργασίες θα συμμετέχουν ταυτόχρονα στελέχη από τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας, με τηλεδιάσκεψη. Οι εργασίες θα μεταδίδονται διαδικτυακά ζωντανά από την διεύθυνση: https://www.ekdd.gr/ekdda/stream/live.php .

Την έναρξη των εργασιών του εργαστηρίου θα κηρύξει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανούσος Βολουδάκης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η Γενικής Γραμματέας του ΕΚΔΔΑ, κα Άννα Αναγνωστοπούλου.

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα το Καινοτόμο Εργαστήρι είναι δομημένο στις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Ανάπτυξη και υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων επικεντρωμένων στις ανάγκες του πολίτη
  2. Δημιουργία υποδομών και περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη τεχνολογικά πρωτοπόρας, καινοτόμας και ανταγωνιστικής οικονομίας
  3. Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης

Επιμέρους ζητήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

  1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  2. Την προώθηση της ψηφιακής υπογραφής και την μετατροπή διαδικασιών σε ψηφιακές
  3. Την αρχή «Only once principle» (άπαξ και μόνο υποβολή στοιχείων προς το δημόσιο), θέματα διασύνδεσης μητρώων, «αυθεντικοποίησης» (e-authentication) και τον Κυβερνητικό στόχο «ο Πολίτης στο Επίκεντρο»
  4. Ζητήματα συνεργασίας και συντονισμού έργων σχετικά με δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Όλες οι παρουσιάσεις και τα σχόλια θα καταγραφούν και θα συνταχθεί έκθεση με τα συμπεράσματα του εργαστηρίου η οποία θα υποβληθεί στην Συντονιστική Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σχετικά Άρθρα