Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια fan coil units και τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης τους.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει στην προμήθεια fan coil units, την τοποθέτηση τους, την αποξήλωση των ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2017
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια σκληρών δίσκων και αναβάθμιση του συστήματος Storage IBM Storwize V3700
Προκειμένου το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), να αναβαθμίσει την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του υπάρ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά toner και photoconductor για το έτος 2016.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί toner και photoconductor ανακυκλωμένα, για μηχανές εκτύ...

Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την προμήθεια Folder και Μπλοκ σημειώσεων για το 2016.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder και Μπλοκ σημειώσεων. Κ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ο.Π.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης με στόχο την απρόσκο...

Περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2016.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατα...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού, μονάδων κλιματισμού split-units, μονάδων κλιματισμού αμφιθεάτρου και στομίων προκλιματισμού
Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στεγάζονται σε 7-όροφο κτίριο, επί της οδού Πειραιώς 211 στον Ταύρο, στο οποίο λειτουργούν διακόσιες πενήντ...

Περισσότερα