Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια Folder και Μπλοκ σημειώσεων για το 2016.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder και Μπλοκ σημειώσεων. Κ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Καλούνται οι ενδιαφε...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά λαμπτήρων βιντεοπροβολέων
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί λάμπες βιντεοπροβολέων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στην Κ.Υ, καλούνται οι ενδιαφερόμ...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το 2016.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λο...

Περισσότερα