Διακηρύξεις Προμηθειών

Επανάληψη πρόσκλησης για προμήθεια ειδών πυρόσβεσης

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη πυρόσβεσης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Πέμπτη 31/03/2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση