Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για Απεντόμωση-Μυοκτονία για το έτος 2016

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια Απεντόμωση-Μυοκτονία-Απολύμανση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Πέμπτη 31/03/2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση