Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στην Κ.Υ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Παρασκευή 04/03/2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση