Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια Folder και Μπλοκ σημειώσεων για το 2016.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder και Μπλοκ σημειώσεων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Δευτέρα 4 Απριλίου  2016,   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση