Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση