Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2016.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις 2