Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού, μονάδων κλιματισμού split-units, μονάδων κλιματισμού αμφιθεάτρου και στομίων προκλιματισμού

Οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στεγάζονται σε 7-όροφο κτίριο, επί της οδού Πειραιώς 211 στον Ταύρο, στο οποίο λειτουργούν διακόσιες πενήντα (250) τοπικές μονάδες κλιματισμού (funcoils νερού), τριακόσια (300) στόμια του συστήματος προκλιματισμού, τριάντα δύο (27) μονάδες splitunits και δύο (2) κεντρικές κλιματιστικές μονάδες αμφιθεάτρων.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των πιο πάνω τοπικών μονάδων κλιματισμού, (οι κατ΄ ελάχιστον εργασίες περιγράφονται στην πρόσκληση), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως την Μ. Δευτέρα 25/04/2016 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση