Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά toner και photoconductor για το έτος 2016.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί toner και photoconductor ανακυκλωμένα, για μηχανές εκτύπωσης και τηλεομοιοτυπίας (fax). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τρίτη  2 Αυγούστου 2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση