Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια CD-MEDIA KIT 2016

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα EPSON PP-100N και χρειάζεται να προμηθευτεί media kit και cd, λευκά με αδιάβροχη επιφάνεια για την εκτύπωση λογοτύπων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση