Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια σκληρών δίσκων και αναβάθμιση του συστήματος Storage IBM Storwize V3700

Προκειμένου το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), να αναβαθμίσει την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του υπάρχοντος Storage μάρκας IBM, μοντέλο V3700, απαιτείται προμήθεια των σκληρών δίσκων, μνήμης cache, καθώς και εργασιών εγκατάστασης και αναβάθμισης των λειτουργικών συστημάτων και των όποιων bios ή/και firmware, απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Storage, των υπαρχόντων και των νέων δίσκων, καθώς και των οδηγών (drivers) multipath που είναι εγκατεστημένοι στους δύο servers που είναι directly attached σε αυτό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση