Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές συνέργειες για τη γαλάζια ανάπτυξη

 

2014 Galazia Anaptyxi 3

Επιμορφωτικές συμπράξεις και συνέργειες για την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης ανήγγειλε ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, από το βήμα διακρατικής συνάντησης που οργανώθηκε στον Πειραιά, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ESPON. Γη και θάλασσα πρέπει να κατανοηθούν και να σχεδιαστούν μαζί επεσήμανε ο κ. Χρυσουλάκης και στην κατεύθυνση αυτή το ΕΚΔΔΑ είναι έτοιμο να συμβάλει με την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων που θα μεταφέρουν τη γνώση που έχει παραχθεί από τα προγράμματα ESPON στους φορείς και στα στελέχη του δημοσίου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τις εργασίες της τριήμερης συνάντησης, έλληνες και ξένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες παρουσίασαν όλες τις διαστάσεις που έχει η γαλάζια ανάπτυξη για την εδαφική συνοχή στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση του αιγιαλού και των παράκτιων ζωνών γενικότερα. Την οργάνωση είχε το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON με επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια του Πάντειου Πανεπιστημίου, κα Στέλλα Κυβέλου.

Σχετικά Άρθρα